Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός  
Παναγιώτης Καράμπελας
Υποψήφιος Βουλευτής
Α' Θεσσαλονίκης
Share/Bookmark
 
Οι Θέσεις του ΛΑ.Ο.Σ. – Δημόσια Τάξη
5-Α. Ασφάλεια, Δημόσια Τάξη και Σώματα Ασφαλείας

Πιστεύουμε ότι η έννοια της ασφάλειας σε ένα Κράτος Δικαίου εμπεριέχει δύο διαφορετικές παραμέτρους. Η πρώτη είναι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να απολαμβάνει την ίδια του τη ζωή, τις ελευθερίες του, τα ανθρώπινα δικαιώματά του και τα αγαθά που απέκτησε και κατέχει νόμιμα, χωρίς αυτά να τίθενται σε κίνδυνο ή σε αμφισβήτηση τόσο από άλλους ανθρώπους όσο και από τους διάφορους κρατικούς μηχανισμούς. Η δεύτερη παράμετρος είναι η υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών του. Για το λόγο αυτό και θεωρούμε ότι οι πολίτες ενός κράτους νοιώθουν ανασφαλείς όταν δεν τηρείται οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Πιστεύουμε ότι η έννοια της Δημόσιας Τάξης σε ένα Κράτος Δικαίου εμπεριέχει ένα και μόνο ένα νόημα, την υποχρέωση του κράτους να περιφρουρεί και να διασφαλίζει την τήρηση των Νόμων του και την ομαλή, συνολική, λειτουργία της κοινωνίας των ανθρώπων που ζουν σε αυτό. Για το λόγο αυτό και θεωρούμε ότι οι πολίτες ενός κράτους νοιώθουν ότι υπάρχει διατάραξη της Δημόσιας Τάξης του κράτους τους όταν γίνονται μάρτυρες καταστάσεων που δείχνουν ότι η ομαλή κοινωνική, οικονομική ή πολιτική ζωή της χώρας τους έχει διαταραχθεί.

Θεωρούμε τα Σώματα Ασφαλείας ως τον οργανισμό που δημιούργησε το κράτος για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους πολίτες του στα θέματα της εξασφάλισης της ασφάλειας των πολιτών του και της διατήρησης της ομαλής, συνολικής, κοινωνικής τους ζωής.


5-Α.1. Για την Ασφάλεια, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Κοινωνικές Ελευθερίες

Θεωρούμε ότι σε ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου δεν υπάρχουν διλήμματα μεταξύ ασφάλειας, δικαιωμάτων και ελευθερίας, καθώς στο δικαίωμα του πολίτη για ασφάλεια εμπεριέχεται και ο σεβασμός τόσο των δικαιωμάτων του όσο και των κοινωνικών του ελευθερίες του.

Αναγνωρίζουμε ότι σε ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου δημιουργούνται συχνά ερωτηματικά για το σημείο που υπάρχει το όριο ανάμεσα στο δικαίωμα ενός πολίτη για ασφάλεια και στο δικαίωμα των κοινωνικών ελευθεριών ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός άλλου πολίτη.

Πιστεύουμε όμως ότι τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται για δύο κυρίως λόγους, την έλλειψη ενός νομοθετικού πλαισίου που ορίζει με σαφήνεια τα όρια αυτά, ή και την, για οποιοδήποτε λόγο, αποτυχία των Σωμάτων Ασφαλείας να τηρήσουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για την τήρηση της Δημόσιας Τάξης.


5-Α.2. Για τον ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας

Πιστεύουμε ότι τα Σώματα Ασφαλείας έχουν έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο και σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνία μας και θεωρούμε ότι για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτόν θα πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, όπως υπαγορεύεται από το Σύνταγμα και τους Νόμους μας.

Πιστεύουμε ότι ο κομματικός διπολισμός, με την εκτός των ορίων πολιτική δύναμή του και στο όνομα των αναγκών της παγκοσμιοποίησης, υποθάλπει τον αναχρονισμό και την συντήρηση έτσι ώστε, μέσα από ένα αδιαφανές καταπιεστικό σύστημα, να μετατρέπει τα Σώματα Ασφαλείας σε σκληρό προστάτη και φύλακα του πολιτικού συστήματος με την προοπτική της αδρανοποίησης των κοινωνικών, των ατομικών και των εργασιακών απαιτήσεων των πολιτών και της κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας προσπαθεί να πράξει κάθε φορά το καλύτερο δυνατό, κινούμενο από υψηλή αίσθηση καθήκοντος και συναίσθηση της σημασίας της λειτουργίας του για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ακροβατώντας όμως τις περισσότερες φορές στα όρια Κυβερνητικών εντολών που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση κομματικών, ή σχετιζόμενων με την παγκοσμιοποίηση, σκοπιμοτήτων αντί στην αποτελεσματικότερη πραγμάτωση του κοινωνικού ρόλου των Σωμάτων Ασφαλείας.


5-Α.3. Για τα προβλήματα στην αστυνόμευση και την ανασφάλεια των πολιτών

Πιστεύουμε ότι η, αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια, αδυναμία αποτελεσματικής αστυνόμευσης είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που σχετίζεται περισσότερο με πολιτικές αποφάσεις των πρόσφατων Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, παρά με προβλήματα, πράξεις ή παραλείψεις, των Σωμάτων Ασφαλείας.

Θεωρούμε ότι η ανεξέλεγκτη είσοδος παράνομων οικονομικών μεταναστών έγινε με την ανοχή και την ένοχη νομοθετικά αδράνειά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και λειτούργησε καταλυτικά σε βάρος της Δημόσιας Τάξης όσο και της ασφάλειας των πολιτών.

Θεωρούμε ότι η νομιμοποίηση μαφιόζικων και εγκληματικών στοιχείων με την εμπλοκή των υπεύθυνων κρατικών λειτουργών και φορέων, κομματικών υποκειμένων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οδήγησε στη συστηματοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος και σε θρασύτατες συμπεριφορές και ενέργειες των κακοποιών που επιτείνουν την ανασφάλεια των πολιτών.


5-Α.4. Για τα προβλήματα των Σωμάτων Ασφαλείας

Θεωρούμε ότι τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούν το έργο τους τα Σώματα Ασφαλείας, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό και η Δασοφυλακή, παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα και πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να συμπληρωθούν.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει ληφθούν θεσμικά μέτρα για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Κράτους, Σωμάτων Ασφαλείας και Κοινωνίας, καθώς και για την ευρύτερη κοινωνική αναγνώρισή του ρόλου των Σωμάτων Ασφαλείας.

Θεωρούμε ότι για να μπορέσουν τα Σώματα Ασφαλείας να επιτελέσουν την αποστολή τους και να προσφέρουν ένα περιβάλλον ασφάλειας για τον πολίτη, θα πρέπει η Κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα που έχουν σε εξοπλισμό, κτιριακές υποδομές και στον προγραμματισμό της διάθεσης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Θα πρέπει, ακόμα, να αντιμετωπιστούν μια σειρά από χρόνια θεσμικά αιτήματα των στελεχών τους, όπως η αποβολή του κομματισμού από αυτά, η δημιουργία ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου για αξιοκρατικές προαγωγές και μετακινήσεις τους ή η απαλλαγή τους από καθήκοντα που δεν σχετίζονται με τη Δημόσια Τάξη, όπως επίσης και να ικανοποιηθούν τα βάσιμα οικονομικά τους αιτήματα.
Παναγιώτης Α. Καράμπελας © 2017