Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός  
Παναγιώτης Καράμπελας
Υποψήφιος Βουλευτής
Α' Θεσσαλονίκης
Share/Bookmark
 
Οι Θέσεις του ΛΑ.Ο.Σ. - Εθνική Άμυνα
2. Εθνική Άμυνα

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μία φιλειρηνική χώρα που σέβεται τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Διεθνές Δίκαιο και τα σύνορά της, μια χώρα που αναγνωρίζει την τάση για Ένωση της Ευρώπης και καταλαβαίνει ότι δεν έχουν νόημα σκέψεις για αλλαγές στον σημερινό Ευρωπαϊκό χάρτη, μια χώρα που αντιλαμβάνεται ότι στις σημερινές παγκόσμιες συνθήκες δεν έχει νόημα να υπάρχουν εδαφικές βλέψεις σε βάρος γειτονικών κρατών.

Θεωρούμε ότι για να είναι δυνατή η εξωτερική πολιτική που περιγράψαμε παραπάνω, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει έναν ισχυρό αμυντικό μηχανισμό που να μπορεί αντιμετωπίσει πραγματικούς εξωτερικούς κινδύνους και να αποτρέπει τις σκέψεις για απειλές και διεκδικήσεις από τα γειτονικά μας κράτη.

Θεωρούμε ως κλειδί για την εξασφάλιση της ειρήνης το νόημα των λέξεων «Αξιόπιστη Αποτροπή», στα πλαίσια του δόγματος ότι «Αν θέλεις ειρήνη πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο», καθώς έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι κάθε άλλη πολιτική προσέγγιση οδηγεί σε αυξανόμενες πιέσεις των πιθανών αντιπάλων και, τελικά, σε αντίθετη κατεύθυνση από την διατήρηση της ειρήνης.

Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε έναν εθνικό στρατό, σύγχρονο και άξιο της αποστολής του, που η ύπαρξη και η διατήρησή του πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα της κάθε Ελληνικής Κυβέρνησης. Θεωρούμε ακόμα ότι η διαμόρφωση ενός τέτοιου στρατού βασίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη τριών αξόνων, της «Οργάνωσης και Συγκρότησής» του, του «Εξοπλισμού και της Υποστήριξης» του και, βέβαια, του «Ανθρώπινου Δυναμικού» του.


2.1. Για τον άξονα «Οργάνωση και Συγκρότηση» του στρατού μας Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεών μας στα πρότυπα ομομεγεθών συγχρόνων στρατών και με βάση τις ιδιαιτερότητες του εδάφους και της θέσης της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
 • την αναδιοργάνωση των Γενικών Επιτελείων και των Επιτελείων Σχηματισμών,
 • την αφομοίωση της ανάγκης διακλαδικής συνεργασίας υπό ενιαίο φορέα,
 • την οργάνωση της πυραμίδας σε μικρότερα ολιγομελέστερα κλιμάκια, που θα είναι περισσότερο ευέλικτα και θα έχουν τη δυνατότητα μετάπτωσής τους σε ελάχιστο χρόνο σε δυνάμεις διαφορετικής αποστολής,
 • την οργάνωση νέων ειδών στρατιωτικών τμημάτων που θα επιτρέψουν την απαγκίστρωση των επιχειρησιακών τμημάτων από δεσμεύσεις φύλαξης και διοίκησης μονάδων.

2.2. Για τον άξονα «Ανθρώπινο Δυναμικό» του στρατού μας

Πιστεύουμε ότι η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι το αποτέλεσμα της φροντίδας πέντε επιμέρους παραγόντων: του ηθικού, της αξιοκρατίας, της εκπαίδευσης, της εξειδίκευσης, και της πειθαρχίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
 • την ευρύτερη κοινωνική προβολή και την κοινωνική αναγνώριση του ρόλου και της αποστολής των Ενόπλων μας Δυνάμεων,
 • την άμεση αντιμετώπιση όλων των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν σήμερα τα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων (μισθολογικό, κατοικία, συνταξιοδοτικό, κ.α.)
 • την άμεση απομάκρυνση του κομματισμού, της αναξιοκρατίας και της κακοδιαχείρισης από όλες τις πτυχές της οργάνωσης των Ενόπλων μας Δυνάμεων.
Θεωρούμε ότι η σημερινή πραγματικότητα της χώρας μας επιβάλλει την αναδιαμόρφωση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεών σε ανθρώπινο δυναμικό, στη βάση της οργάνωσης ενός «στρατού ειρήνης» από άριστα εκπαιδευμένο, σχετικά ολιγομελές και άμεσα κινητοποιήσιμο μάχιμο δυναμικό, παράλληλα με την οργάνωση των αναγκαίων δομών που θα εξασφαλίζουν αφενός τη διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας των εφέδρων τους και αφετέρου την ικανότητα ολοκλήρωσης της ανάπτυξής όλης της δύναμης τους σε περιόδους κρίσεως ή απειλής εντός ενός ελαχίστου χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
 • η βάση του «στρατού ειρήνης» να είναι επαγγελματίες αξιωματικοί και οπλίτες, άριστα εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι, που θα πλαισιώνονται από τους εφέδρους των κλάσεων,
 • τα στελέχη του «στρατού ειρήνης» θα πρέπει να αξιοποιούνται, να αξιολογούνται, να προβάλλονται και να προάγονται με συγκεκριμένα και απόλυτα αξιοκρατικά κριτήρια,
 • η εκπαίδευση, η εξειδίκευση και οι ικανότητες των στελεχών του «στρατού ειρήνης» θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να προάγονται με μετεκπαιδεύσεις και , σε αναλογία με τα όσα ισχύουν σε όλα τα επαγγέλματα, με μια ρεαλιστική «δια βίου εκπαίδευση».

Ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και την εφεδρεία, πιστεύουμε ότι και αυτά θα πρέπει να επανεξεταστούν στη βάση της αναδιαμόρφωσης των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεών σε ανθρώπινο δυναμικό και της σημερινής πραγματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
 • την οργάνωση εκστρατείας διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ για την «αλλαγή της εικόνας» της στρατιωτικής θητείας στην Ελληνική κοινή γνώμη, από «άσκοπα χαμένο χρόνο» σε «τιμητική υποχρέωση» των Ελλήνων πολιτών,
 • την εξίσωση του μισθού των στρατευσίμων οπλιτών με το εκάστοτε ισχύον επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ,
 • την ασφαλιστική αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας με δαπάνες του Δημοσίου,
 • την χορήγηση επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε όλους τους απολυόμενους εφέδρους, για χρόνο ανάλογο με εκείνον που χορηγείται σε εργαζόμενους που απολύθηκαν μετά από εργασία ίσου διαστήματος με εκείνο της στρατιωτικής θητείας, με ελάχιστο χρονικό διάστημα χορήγησης τους έξη μήνες,
 • την ασφάλιση όλων των στρατευσίμων για την περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
 • τη θεσμοθέτηση «λήψεως μορίων» λόγω εκτέλεσης της στρατιωτικής θητείας σε όλους τους διαγωνισμούς για την κατάληψη θέσεων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • τη θεσμοθέτηση της «υποχρέωσης εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας» για όλους τους άρρενες υποψηφίους σε διαγωνισμούς για προσλήψεις στα σώματα ασφαλείας,
 • τον περιορισμό του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στον απολύτως απαραίτητο χρόνο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης με ορθολογικά κριτήρια, ενδεικτικά σε 12 μήνες, και προκειμένου να διασφαλίζεται ικανός αριθμός στρατιωτών για να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες του «στρατού ειρήνης»,
 • την θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των αλλοδαπών που επιθυμούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι και πολίτες της χώρας μας να έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις αντίστοιχες με εκείνες που έχουν οι Έλληνες πολίτες της ηλικίας τους, ενδεικτικά να υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες με τρόπο ανάλογο των όσων επιλέγουν, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, την άοπλη θητεία,
 • την επανεξέταση του συστήματος χορήγησης αναβολών στράτευσης και τη προώθηση μέτρων για κατάταξη σε χρόνο κατάλληλο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • τη δημιουργία σύγχρονων και ρεαλιστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των εφέδρων,
 • τη θεσμοθέτηση «ειδικού καθεστώτος εφεδρείας» για όλους τους εργαζόμενους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το 35ο έτος της ηλικίας τους, με ρυθμούς κλήσεως και επανεκπαιδεύσεως που θα εξαρτώνται από την στρατιωτική ειδικότητά τους και την υπηρεσία τους, ενδεικτικά για διάστημα σαράντα ημερών ανά διετία.
 • την επανεξέταση του συστήματος χορήγησης απαλλαγών από τη στρατιωτική θητεία.

2.3. Για τον άξονα «Εξοπλισμός και Υποστήριξη» του στρατού μας

Πιστεύουμε ότι ο εξοπλισμός και η υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεών μας πρέπει να είναι ο καλύτερος δυνατός, περιοριζόμενος μόνον από τις οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας και θεωρούμε ότι η επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται από τρεις προϋποθέσεις: α) από τη διατήρηση των δαπανών για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων ως βασική και άμεση προτεραιότητα του κρατικού προϋπολογισμού. β) από την ορθή διαχείριση των χρημάτων που διαθέτουμε ως χώρα για τον εξοπλισμό του στρατού μας, με ξεκάθαρες διαδικασίες στα διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα και μείωση των αποσπασματικών και ευκαιριακών αγορών. γ) από την ενίσχυση της ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
 • την εκλογίκευση των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας μας, στη βάση των πραγματικών μας αναγκών,
 • τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την έγκριση των αναγκών σε εξοπλισμό, του τρόπου ανάθεσης των αγορών του και του ελέγχου παραλαβής των παραγγελθέντος υλικού,
 • την προσπάθεια ανάπτυξης πολλαπλής εξοπλιστικής ανταποδοτικής συνεργασίας με ομοεπίπεδα μας κράτη,
 • την προσπάθεια ανάπτυξης στις ελληνικές βιομηχανίες τμημάτων που, αποκλειστικά ή παράλληλα με την παραγωγή άλλων προϊόντων, θα έχουν την ικανότητα παραγωγής εξοπλιστικού υλικού υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας,
 • την επιδίωξη υποστήριξης της προμήθειας εξοπλιστικών υλικών και μέσων από εγχώριες βιομηχανίες, σε όλες τις περιπτώσεις που είναι δυνατόν
 • την εφαρμογή νέων μεθόδων χρήσης και συντήρησης του υλικού και των μέσων υψηλής τεχνολογίας, μόνον από μόνιμα εξειδικευμένα στελέχη.
Παναγιώτης Α. Καράμπελας © 2017