Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός  
Παναγιώτης Καράμπελας
Υποψήφιος Βουλευτής
Α' Θεσσαλονίκης
Share/Bookmark
 
Παγκοσμιοποίηση
Θεωρούμε ότι το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης δεν είναι μονοδιάστατο και ότι έχει πολλές πλευρές και απόψεις.

Θεωρούμε, ακόμα, ότι εξίσου πολυδιάστατες είναι τόσο οι συνέπειές της όσο και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει η επιβολή της πραγμάτωσής της στην παγκόσμια κοινωνία.

Συμφωνούμε με κάποιες από τις πλευρές και τους τρόπους εφαρμογής της παγκοσμιοποίησης, ενώ διαφωνούμε απόλυτα με κάποιους άλλους.

Συμφωνούμε με την παγκοσμιοποίηση όταν λειτουργεί για την άρση των ανισοτήτων προς όφελος των φτωχότερων λαών και την παγκόσμια ευημερία.

Διαφωνούμε με την παγκοσμιοποίηση όταν η εφαρμογή της οδηγεί στην ισοπέδωση των ανθρώπων και θέλει την μετατροπή των σκεπτόμενων πολιτών σε απλούς καταναλωτές.

Διαφωνούμε με την παγκοσμιοποίηση που στοχεύει στον αφανισμό των τοπικών και των εθνικών πολιτισμών και παραδόσεων, προωθώντας την επιβολή της αντικατάστασής τους με ενιαίο σύστημα αξιών βασιζόμενο στην πολυπολιτισμικότητα και τον θρησκευτικό συγκρητισμό.

Διαφωνούμε με την παγκοσμιοποίηση που στοχεύει στη δημιουργία μιας βάρβαρης ανθρωπότητας που θα βασιλεύουν το κέρδος, ο πλούτος και η δύναμη, μιας ανθρωπότητας στην οποία η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων θα είναι αναγκασμένη να ζει, να σκέπτεται και να κινείται σύμφωνα με τις επιταγές και διαθέσεις των αφεντικών της.
Παναγιώτης Α. Καράμπελας © 2017