Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός  
Παναγιώτης Καράμπελας
Υποψήφιος Βουλευτής
Α' Θεσσαλονίκης
Share/Bookmark
 
Τι πιστεύουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πιστεύουμε ότι το μέλλον της χώρας μας συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημαντικό βαθμό και είμαστε υπέρ της ενσωμάτωσης όλων των Ευρωπαϊκών χωρών σε μία βιώσιμη Ένωση, θεωρούμε όμως ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο στα πλαίσια μιας Συνομοσπονδίας όπου θα αναγνωρίζονται και θα προστατεύονται οι ιστορικές τόσο οι πολιτισμικές και οι εθνικές ρίζες όσο και τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών λαών.

Είμαστε υπέρ μιας ενωμένης Ευρώπης των εθνών, έτσι όπως την βλέπει και την προτείνει η IND/DEM.

Πιστεύουμε, ακόμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και οφείλει να διαμορφώνει συναινετικά μια κοινή εξωτερική πολιτική για θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, η κάθε ευρωπαϊκή χώρα όμως, και εμείς ως Ελλάδα, θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα του βέτο για ζητήματα που έχουν ζωτική εθνική σημασία γι’ αυτήν.
Παναγιώτης Α. Καράμπελας © 2017